Kasım 15, 2018

Yeni Kanun ile Öğrenci Yurtları Artık Tamamen MEB’in Kontrolünde

Bahis Siteleri
Öğrenci yurtları artık milli eğitim bakanlığına bağlanıyor

Yeni Kanun ile Öğrenci Yurtları Artık Tamamen MEB in Kontrolünde olacak. Öğrenci Yurtlarındaki ihmaller ve Facialar’da sonra TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapan Tasarı’nın yasalaşması ile öğrencilere barınma hizmeti veren ticari işletmeler için kurum açma ve ruhsat düzenlenme yetkisinin Milli Eğitim Bakanlığına M.E.B. Tamamen devredilmesinin ardından bakanlıkça yeni bir yönetmelik yayımlanacak.

Çıkan  bu Kanun tasarısında özel yurtlara ilişkin yeni hükümleri düzenleyen ilgili madde, 23 Kasım’da TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Öğrenci Eğitim alanını düzenleyen, Milli Eğitim Bakanlığı nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve KHK’larda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek artık yasalaştı.

ARTIK BELEDİYELER ARADAN ÇIKARILIYOR ve TÜM YÜKÜMLÜLÜKLER MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINDA 
Yeni uygulamayla, ülke genelinde öğrencilere özel barınma hizmeti veren kurumların ruhsatlarına ilişkin belediyeler arasında farklı uygulamalardan kaynaklanan sorunların giderilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda, özel öğretim kurumlarında olduğu gibi, bu hizmeti verecek kurumların iş yeri açma ve çalışma ruhsatı da Bakanlık tarafından düzenlenecek.

ÖĞRENCİ YURTLARINDA YÖNETMELİKLE İLGİLİ AYRINTILAR 
Yeni yasalaşan İlgili maddeye göre, özel öğretim kurumlarında olduğu gibi öğrencilere özel barınma hizmeti sunan kurumların yani öğrenci yurtlarının iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, Milli Eğitim Bakanlığınca verilecek. Mevzuata aykırılık tespit edilirse bakanlıkça bu kurumlara kapatma işlemi uygulanabilecek. Bakanlık, bu yetkisini valiliklere de devredebilecek.

Bu Yönetmelik ile ortaokul ve lise öğrencilerine barınma hizmeti veren bütün kurumların ruhsatlandırma, standart belirleme ve denetlemelerine ilişkin kriterler daha da genişletilecek.

Milli eğitim bakanlığının yeni yönetmelik taslağına göre, açılacak yurtların ilgili mevzuata uygun yangın merdiveni, yangına karşı otomatik söndürme malzemesi ve daha gelişmil teknolojileri bulundurması gerekecek.

Bu yönetmenlikte Yangın merdivenlerinin ve kapılarının yanmaz madde ile yapılması şartı getirilecek.

Öğrenci yurtlarında barınmaya başlayacak her öğrenciye yurdun tanıtılması, acil durumlarda tahliye ve hareket tarzının anlatılması kesinlikle istenecek.

Bu kanun yasalaştı ve en kısa sürede yurtlarını yeni yönetmeliğe uygun hale getirmeyenler hakkında kapatmaya kadar gidebilecek cezalar verilebilecek.

Yazar Hakkında

web design and web developer. seo expert.

Benzer yazılar