Kasım 18, 2018

İstismar ve Şiddete Hayır.

Bahis Siteleri
Kadına şiddet ve istismara hayır

Kadına ve çocuklara şiddete ve istismara HAYIR. Kadınlar tarih boyunca önemli bir yere sahip olup çok büyük başarılara imza atmıştır. Öncelikle insan olarak kadına ve çocuklara şiddete, istismara HAYIR diyoruz.

Günümüzde malesef kadına yönelik aile içi şiddet ve istismar yoğunlukla görülmektedir. Araştırmacılar bu tür vakaların genelde aile yapısı ve kültürel anlamda olduğunu belirtmektedir. Bunun sebepleri ailede kadına önem verilmemesi ile ilgili olduğu söyleniyor. Aslına bakılırsa Kadınların hayatımızda çok önemi olup, onlara karşı daha saygılı ve daha şevkatli olmalıyız.

Bir çok kez Kadına yönelik şiddet ve İstismar vakalarını duymaktayız ve görmekteyiz. Kadınların en güvenli hissettikleri yerler yaşadıkları evleri olup, aile bireyleri olan, babaları, erkek kardeşleri ve hayatını paylaştıkları eşlerinden çoğunlukla şiddet görmüştür.

Türkiye’de kadına yönelik aile içi şiddet ve istismar konuları 1980 yıllarında başlayıp günümüze kadar bu konu hakkında gelişmeler ve eğitimler sürmektedir. 1990 yılların sonlarında ise Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü kurulmuş olup kadınlara daha çok haklar kazandırılmıştır. Kadınlara yönelik sivil toplum kuruluşları yaygınlaşmaya başlamış ve sivil toplum kuruluşları sayesinde kadına şiddet olayları ile ilgili gündeme taşınmıştır.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu tarafından 1993 yılında kabul edilmiş olan Kadına yönelik şiddetlerin ortadan kaldırılması bildirgesi yayınlanmıştır. Türkiye’de 2000 yıllarda Anasayda dahil olmak üzere kadın – erkek eşitliğini güvence altına alacak gerekli lan yasal düzenlemeler yapılmıştır. Kadın erkek eşitliği ilkesi ana yasanın 41. ve 66. maddelerinde 2001 yılında 10 ve 90. maddeleri 2004 yıllarında yapılan değişiklikler ile dahada güçlendirilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 10. maddesi olan Kadın ve erkek eşitliğinin yaşama geliştirilmesinden devletin sorumlu olduğu hükmüne bağlanmıştır. Böylece kamu kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarının (STK) ve meslek eğitim örgüt kuruluşlarının destekleri ile yeni medeni kanun yürürlüğe girmiştir. Ülkemizde geçte olsa bu kanunlar çıkmış ve kadın erkek eşitliği kanun olarak sağlanmıştır.

Bu kanunlar nezdinde kadın erkek eşitliği ne kadar sağlansa’da aile içi şiddet ve mağduriyetler günümüzde görülmektedir. Bu vakalar bazen çok acı gerçeklerle karşılaşmamıza sebep olmakla beraber aile içi eğitimin şart olduğu gerçeğini yansıtmaktadır.

Ülkemizde kadına ve çocuklara şiddet , istismar gibi bir çok kez araştırma komisyonları kurulmuştur. Bunlarda biri 11.10. 2005 yılında kurulmuş ve bu araştırma komisyonunun raporu ile kadınlara ve çocuklara yönelik şiddetin ortadan kaldırılması ile ilgili gereken önlemler, sorumlu olacak kuruluşların belirlendiği 2006/17 sayılı bakanlık belgesi yayınlanmıştır. Bu düzenleme ile beraber kadınlara ve çocuklara yönelik şiddetin töre/namus gibi cinayetlerin önlenmesi amacıyla sorumlu devlet başkanı bakanlığında Kadınlara yönelik şiddeti izleme komitesi kurulmuştur.

 

Yazar Hakkında

web design and web developer. seo expert.

Benzer yazılar