Kasım 18, 2018

Çocuk İstismarı ve Şiddet

Bahis Siteleri
Çocuğa şiddet ve istismara hayır kampanyası

Ülkemizde yasalarımıza göre 18 yaş altındaki herkesin çocuk olarak kabul edilmiştir. Ülkemizde çocuk istismarı ciddi boyutlarda artmış olup yaralanmalara, sakatlıklara ve hatta ölümlere neden olabilen tıbbi, hukuki, sosyal yönleri olan önemli bir halk sağlığı sorunu olmuştur. Son yıllarda dünyada çocuk istismarı konusu, gerek tıbbi, gerekse toplumsal açıdan giderek önem kazanmaya başlamış ve bu durum Türkiye için de geçerli olarak da önem kazanmıştır.

Çocuk istismarına hayır
Çocuk istismarına hayır. #HAYIR

Konunun yeterince bildirilmemesi, tanı konulmasındaki güçlükler, inkar edilmesi ve gizli kalması gibi sorunlar ile bu konu dahada önemini artırmaktadır. Avrupa ve Asya merkezli bir çalışmalar 9-17 yaşlar arasındaki her 10 çocuğun altısının yanlış  bir şeyler yaptıkları zaman anne ve babaları ebe beyinleri tarafından dayak yediklerini görüyoruz.

Çocuk istismarına hayır
Çocuk istismarına hayır. #HAYIR

Türkiye’de yani ülkemizde çocuk istismarı konusunda yapılan araştırmalar sonucunda  %78 gibi yüksek bir oran ile duygusal istismarın ilk sıralarda olduğu görülmektedir. İstismara uğramış bir çocuğa yaklaşımda en önemli unsur çocuğun daha fazla zarar görmesi çok önlenmesidir. Bu tür istismarlar ile karşılaşmış olan çocuğun tekrar tekrar sorgulanıp muayene edilmesi istismarı yinelemiş olur ve buda çocuğa psikolojik zarar verir. Bu nedenle, istismara maruz kalan çocuklara rahatsız olmayacak bir ortamda olanaklı ise ilgili uzmanlarca tek bir öykü alınması ve tek bir muayene gerçekleştirilmesi çocuğun duygusal ve psikoloji açısında en uygunudur.

Çocuk istismarına hayır
Çocuk istismarına hayır. #HAYIR

Çocuğu istismardan koruma önlemleri  birinci, ikinci ve üçüncü koruma olarak ele almak olanaklıdır. Birinci koruma şiddetin ortaya çıkışını önlemeye yönelik çalışmalar olup, ikinci koruma erken tanı ve tedavi çalışmaları, üçüncü koruma ise şiddete maruz kalmış birinin rehabilitasyonu çabalarını kapsar. Çocukları şiddetten ve istismardan koruma da ilk olarak hekimler başta olmak üzere diğer sağlık çalışanları, personelleri ve pek çok meslekten insanların çabası en gerekli şeydir. Ülkemizde bu tür vakalarr, kadına şiddet ve çocuğa şiddet gibi olayları görmemek ve olmaması için kesinlikle Sivil toplum örgütleri ve Belediyeler bu tür çalışmalar ve aile içi eğitimler başlatmalıdır.

T5HABER.COM olarak ÇOCUK İSTİSMARLARINI önlemek için sosyal medya’da paylaşılması için bir kampanya başlatıyoruz. Hashtag #HAYIR

Yazar Hakkında

web design and web developer. seo expert.

Benzer yazılar